Algemene voorwaarden

Wat koop je exact en wat zijn de verdere voorwaarden ?

Bij een aankoop van m2 bloemen krijg je recht op de “vrucht” van een m2 grond ofwel de bloemen die aanwezig zijn. Deze regel zal heel flexibel gehanteerd worden. De exacte opbrengst is afhankelijk van weersinvloeden en overige invloeden die de groei en bloei kunnen beïnvloeden. Het plukken kan op een nog nader te bepalen tijdstip plaatsvinden. Dit tijdstip zal via de email bekend gemaakt worden.

Er bestaat geen recht op teruggave op het moment dat er geen sprake zal zijn van een “vrucht”. De stichting is niet aansprakelijkheid voor enige tekortkoming bij het voortbrengen van de groei en bloei. Koper heeft na de datum van de oogst geen enkel recht meer.

Wij hebben geen winstoogmerk en gaan er vanuit dat jullie dat ook niet hebben. We hebben er vertrouwen in dat je niet meer neemt dan waar je recht op hebt. Er kan gevraagd worden naar de mail ter bevestiging van je aankoop.

Bij grote drukte of onverwachte gebeurtenissen heeft de boer, of zijn medewerkers, het recht mensen te weigeren op zijn land.